deadlift פשיטת גב עם משקלות

יישור גב תוך כדי משיכה

תרגיל לחיזוק שרירי הגב, משמש כתרגיל בסיס בספורט הרמת המשקלות.

התרגיל מבוצע באיטיות תוך הגברת המהירות לקראת נקודת הפיצוץ במותן, מומלץ לעצור ככל הניתן בנקודת השיא

כבקרה על מרכז כובד נכון ושיפור שיווי המשקל.

בתרגיל זה מומלץ להשתמש ברצועות בד עבות אותן מהדקים בין כף היד אל המוט על מנת

לשחרר עומס מכפות הידיים ולרכז את תשומת הלב על מנח הגוף.