פשיטת גב

תרגיל שמטרתו חיזוק שרירי הגב הזוקפים,

מומלץ להתקדם בדרגת הקושי על ידי הגדלת משך השהיה באויר וגובה התרוממות הגפה העליונה

חשוב לבצע את התרגיל באיטיות, ניתן לחזק על ידי עבודה סטטית-ללא תנועה בזויות השונות או

בתנועה תוך ספירת כמות הפשיטות