בחוץ או על הליכון?

הליכה או ריצה  בחוץ או על הליכון ?

ההליכה היא תבנית תנועתית המחייבת דחיפת הקרקע לצורך התקדמות,  

הליכה על המסילה  המתקדמת בצורה חשמלית אינה דורשת הפעלת מאמץ כלפי הקרקע ופוגעת בתבנית התנועה הטבעית

המלצתי היא על תנועה חופשית במרחב ושמירה על תבנית טבעית. האימון על גבי מסלול הליכה תורם

 להאצת הדופק במטרה לשיפור סיבולת אירובית, חיזוק מערכת לב ריאה ושריפת שומנים.